زیرنویس های فارسی سریال Brooklyn Nine-Nine - Fourth Season
تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
9/28/2016 7:59 PMBrooklyn Nine-Nine S04E02 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
9/26/2016 9:01 PMBrooklyn Nine-Nine S04E01 HDTV x264-FLEET ::: 30nama com :::
9/21/2016 7:01 PMBrooklyn Nine-Nine S04E01 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
9/21/2016 11:13 PMBrooklyn Nine-Nine - 04x01 - HDTVAli ArSUb | ali [email protected] com درخواست زیرنویس
5/6/2017 1:39 PMBrooklyn Nine-Nine S04E16 HDTV :::: 30nama click :::: ترجمه و زیرنویس از سی‌جی
5/5/2017 6:34 AMBrooklyn Nine-Nine S04E16 HDTVTvWorld iNFO | Joey & mr67
5/20/2017 7:06 AMBrooklyn-Nine Nine-S04E20-HDTV ::::: 30nama click ::::: ترجمه و زیرنویس از سی‌جی
5/20/2017 7:06 AMBrooklyn-Nine Nine-S04E19-HDTV ::::: 30nama click ::::: ترجمه و زیرنویس از سی‌جی
5/19/2017 5:00 PMBrooklyn Nine-Nine S04E20 HDTVTvWorld iNFO | mr67
5/19/2017 10:51 AMBrooklyn Nine-Nine S04E19 HDTVTvWorld iNFO | Joey
5/17/2017 7:47 AMBrooklyn-Nine Nine-S04E18-HDTV :::: 30nama click :::::
5/14/2017 5:36 PMBrooklyn Nine-Nine S04E17 HDTV ::::: 30nama click ::::: ترجمه و زیرنویس از سی‌جی
5/12/2017 5:43 AMBrooklyn Nine-Nine S04E18 HDTVTvWorld iNFO | mr67
5/11/2017 11:32 AMBrooklyn Nine-Nine S04E17 HDTVTvWorld iNFO | Joey
4/27/2017 9:29 PMBrooklyn Nine-Nine S04E15 HDTV x264 ::::: 30nama click ::::::
4/27/2017 8:23 PMBrooklyn Nine-Nine S04E15 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
4/24/2017 2:01 PMBrooklyn Nine-Nine S04E14 HDTVTvWorld iNFO | Joey
4/23/2017 1:41 PMBrooklyn Nine-Nine S04E14 HDTV :::::: 30nama click :::::: ترجمه و زیرنویس از سی جی
4/22/2017 10:22 AMBrooklyn Nine-Nine S04E13 HDTV x264-FLEET ::::: 30nama click :::::
4/14/2017 7:43 PMBrooklyn Nine-Nine S04E13 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
12/9/2016 10:48 AMBrooklyn Nine-Nine S04E09 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
12/17/2016 11:08 PMBrooklyn Nine-Nine S04E10 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
12/1/2016 3:52 AMBrooklyn-Nine Nine-S04E8-All-HDTVTvWorld iNFO | Miss Harley
11/23/2016 9:43 PMBrooklyn Nine-Nine S04E07 All HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
11/16/2016 11:11 PMBrooklyn Nine-Nine S04E06 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
10/7/2016 6:46 PMBrooklyn Nine-Nine S04E03 HDTV x264-FLEET ::: 30nama com :::
10/6/2016 10:05 PMBrooklyn Nine-Nine S04E03 HDTVTvWorld iNFO | Joey
10/23/2016 8:05 PMBrooklyn Nine-Nine S04E05 HDTV x264-FLEET ::: 30nama com :::
10/19/2016 8:23 PMBrooklyn Nine-Nine S04E05 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
10/15/2016 7:44 PMBrooklyn Nine-Nine S04E04 HDTV x264-FLEET ::: 30nama com :::
10/13/2016 8:15 PMBrooklyn Nine-Nine s04e04 480p hdtv x264زیرنویس هماهنگ با تمامی نسخه های 720p و 480p
10/13/2016 11:16 AMBrooklyn Nine-Nine S04E04 HDTVTvWorld iNFO | Joey & Miss Harley
10/1/2016 7:04 PMBrooklyn Nine-Nine S04E02 HDTV x264-30NAMA ::: 30nama com :::
1/7/2017 2:25 PMBrooklyn-Nine Nine-S04E11-12-HDTVTvWorld iNFO | Joey