زیرنویس های فارسی سریال New Girl - Sixth Season
تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
9/30/2016 12:52 PMNew Girl S06E02 720p HDTV x264-AVSHope Enjoy!
9/28/2016 9:36 AMNew Girl S06E01 PROPER HDTV x264-KILLERSHope Enjoy!
4/8/2017 1:43 AMNew Girl S06 All Episodes►► illusion امیرعلی | TakMovie Co |
4/8/2017 12:49 AMNew Girl S06E22 HDTV x264-KILLERS C Five Stars for Beezus►► illusion امیرعلی | TakMovie Co |
3/29/2017 7:31 PMNew Girl S06E21 HDTV x264-SVA C San Diego►► illusion امیرعلی | TakMovie Co
3/22/2017 8:04 PMNew Girl S06E20 HDTV x264-SVA C Misery►► illusion امیرعلی | TakMovie Co
3/2/2017 8:56 PMNew Girl S06E18 HDTV x264-SVA C Young Adult► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw Takmovie co
3/15/2017 6:41 PMNew Girl S06E19 HDTV x264-SVA C Socalyalcon VI► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw Takmovie co
2/8/2017 8:34 PMNew Girl S06E15 HDTV x264-FLEET C Glue► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄
2/24/2017 9:09 PMNew Girl S06E17 HDTV x264-FLEET C Rumspringa► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw Takmovie co
2/18/2017 3:46 PMNew Girl S06E16 HDTV x264-FLEET C Operation: Bobcat► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄
12/3/2016 7:27 PMNew Girl S06E08 HDTV x264-FLEET_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
12/18/2016 5:37 PMNew Girl S06E10 HDTV x264-FLEET C Christmas Eve Eve_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
12/10/2016 3:36 PMNew Girl S06E09 HDTV x264-FLEET C Es Good_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
11/27/2016 2:13 PMNew Girl S06E07 HDTV x264-FLEET_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
11/17/2016 6:10 PMNew Girl S06E06 HDTV x264-FLEET_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
10/8/2016 3:47 AMNew Girl S06E03 HDTV x264-FLEETHope Enjoy!
10/22/2016 4:40 AMNew Girl S06E05 720p HDTV x264-AVS_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
10/14/2016 4:37 AMNew Girl S06E04 HDTV x264-FLEETHope Enjoy!
1/4/2017 7:05 PMNew Girl S06E11 HDTV x264-FLEET C Raisin's Back_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
1/27/2017 10:15 AMNew Girl S06E14 HDTV x264-AVS C The Hike► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄
1/21/2017 10:03 PMNew Girl S06E13 HDTV x264-FLEET C Cece's Boys► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄
1/13/2017 7:46 PMNew Girl S06E12 HDTV x264-FLEET C The Cubicle► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄