زیرنویس های فارسی سریال Conviction - First Season
تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
3/6/2017 9:35 AMConviction S01E07 HDTV x264-LOL C A Simple Manقسمت های بعدی در کانال Telegram: @SubtitleOfficial
2/4/2017 12:05 PMConviction S01E06 HDTV x264-LOL HI C #StayWoke☆ By ThePriNc3 ☆ Telegram: @SubtitleOfficial
10/4/2016 11:36 PMConviction S01E01 HDTV XviD-FUMSina3pts | IranFilm net
1/4/2017 12:58 PMConviction (2016) - 01x03 - Dropping Bombs LOL Farsi-Persianترجمه توسط رسا فیلم ارائه می گردد
1/30/2017 8:36 AMConviction S01E05 HDTV XviD-FUM☆ By ThePriNc3 ☆ Telegram: @SubtitleOfficial
1/30/2017 8:30 AMConviction S01E04 HDTV x264-LOL☆ By ThePriNc3 ☆ Telegram: @SubtitleOfficial
1/30/2017 8:24 AMConviction S01E03 HDTV XviD-FUM☆ By ThePriNc3 ☆ Telegram: @SubtitleOfficial
1/30/2017 8:14 AMConviction S01E02 2016 -HDTV x264-Farsi-Persian☆ By ThePriNc3 ☆ Telegram: @SubtitleOfficial
1/20/2017 3:47 AMConviction 2016 S01E02 HDTV-
1/2/2017 8:05 PMConviction 2016 S01E02 HDTV x264-Farsi-Persianترجمه توسط رسا فیلم ارائه می گردد
1/15/2017 6:27 PMConviction S01E05 2016 - The 1% Solution LOL Farsi-ThePriNc3ترجمه توسط رسا فیلم ارائه می گردد Telegram Channel : @SubtitleOfficial برای...
1/10/2017 8:00 PMConviction 2016 S01E04 HDTV x264-LOLترجمه توسط رسا فیلم ارائه می گردد