زیرنویس های فارسی سریال New Girl - Third Season
تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
9/25/2013 7:13 PMNew Girl S03E02 480p HDTV x264-mSD TV-Show ProTV-Show Pro & IMDB-DL COM || Batlaghi
9/20/2013 12:29 PMNew Girl S03E01 480p HDTV x264-mSDترجمه از کیــــانوش || IMDB-DL COM
9/2/2015 6:19 PMNew Girl S03 complete HDTV 75MBجمع اوري و هماهنگي mohsen111
6/12/2016 7:30 PMNew Girl S03 ALLسینک
5/9/2014 12:02 PMNew Girl S03E22 HDTV x264-LOLکاملا هماهنگ_متن ترانه های روز در پروفایلم
5/25/2014 9:46 AMNew Girl S03E23 480p HDTV X264-FaHope You Like it!
4/19/2014 11:30 PMNew Girl S03E21 HDTV x264-2HDکاملا هماهنگ
3/8/2014 5:02 PMNew Girl S03E17 HDTV x264-mSD LOL 2HD AFG LOL DIMENSION► Batlaghi ◄ || tv-news pro & BaranMovie tv || TVSDL COM
3/7/2014 9:25 PMNew Girl S03E18 HDTV x264-LOL-FaHope You Like it!
3/7/2014 7:19 AMNew Girl S03E16 HDTV x264-LOL-FaHope You Like it!
3/7/2014 12:45 PMNew Girl S03E17 HDTV x264-LOL-FaHope You Like it!
3/30/2014 9:15 AMNew Girl S03E20 HDTV x264-LOL-FaHope You Like it!
3/23/2014 8:59 AMNew Girl S03E19 HDTV x264-LOL-FaHope You Like it!
2/7/2014 7:44 PMNew Girl S03E14 480p HDTV x264-mSD►Batlaghi & Kianoosh_93◄ || TVShow ir & BaranMovie tv || TVSDL COM
2/11/2014 12:57 PMNew Girl S03E15 480p HDTV x264-mSDHamed Batlaghi & Kianoosh_93 || BaranMovie & TV Show
12/8/2013 11:13 PMNew Girl S03E10 480p HDTV x264-mSD►Batlaghi & Kianoosh_93◄ || TVShow ir & BaranMovie tv || TVSDL COM
11/8/2013 10:18 AMNew Girl S03E07 480p HDTV x264-mSDPresented By :
11/24/2013 5:38 PMNew Girl S03E09 480p HDTV x264-mSDBatlaghi & Kianoosh_93 || TV-Show Pro & BaranMovie tv
11/18/2013 2:01 PMNew Girl S03E08 480p HDTV x264-mSD►Batlaghi & Kianoosh_93◄ || TVShow ir & BaranMovie tv || TVSDL COM || ترجمه از حامد...
10/5/2013 5:38 PMNew Girl S03E03 480p HDTV x264-mSDKianoosh_93 || IMDB-DL
10/24/2013 1:25 PMNew Girl S03E06 480p HDTV x264-mSD►Batlaghi & Kianoosh_93◄ || TV-Show Pro & BaranMovie tv || TVSDL COM || ترجمه از حامد...
10/18/2013 2:35 PMNew Girl S03E05 480p HDTV x264-mSDKianoosh_93 & Hamed Batlaghi || IMDB-DL & TVShow ir
10/10/2013 9:59 PMNew Girl S03E04 480p HDTV x264-mSD►Batlaghi◄ || TV-Show Pro || TVSDL COM || ترجمه از حامد باتلاقی
1/28/2014 12:35 AMNew Girl S03E13 480p HDTV x264-mSD► Batlaghi ◄ || tv-show info & BaranMovie IN || TVSDL COM
1/20/2014 2:29 PMNew Girl S03E12 480p HDTV x264-mSDKianoosh_93 || BaranMovie & TV Show
1/11/2014 7:13 PMNew Girl S03E11 HDTV mSD 2HD AFG LOL DIMENSION► Batlaghi ◄ || TVShow ir & BaranMovie tv || TVSDL COM